DELA

Tack – Posten Föglö!

Det är snart 30 år sedan vi flyttade till Föglö, som blev vår nya hemort, blev den plats där våra arbeten fanns och vårt liv skulle anpassas till nya förhållanden.
Då man kommer till en ort och man vet att det här är mitt liv för lång tid framåt – kanske för alltid – vill man lära sig hur orten fungerar, för att anpassa sig och få sin egen verksamhet att kuggas in i de hjul som är motorn i samhället. Posten var en central plats. Med aktning minns vi Eva Österman som var föreståndare. Första intrycket signalerade ordning, reda, exakthet. Eva var en upplevelse. Hon såg det nästan som ett kall att sköta posten.

Pensionering drabbar oss alla. Eva efterträddes av Inger Johansson som tog till sig alla, samma goda egenskaper som behövs för att man skall känna trygghet. Det finns regler hur posten skall skötas och reglerna följer man! Men arbetet har präglats av vänligt bemötande. Inger och hennes medarbetare har gett oss det man kan begära av posten. Arbetet har varit proffsigt.
Nu är tiden för ett riktigt postkontor i Föglö över. Ingen kan ta ifrån oss rätten att känna stor saknad och samtidigt säga ett nästan ödmjukt tack. Tack för hela den här tiden Inger & Co!
Torbjörn och Kia,
förmodligen är raden lång av föglöbor som tycker som vi