DELA

Tack och grattis

I valrörelsen samt under nuvarande mandatperiod har vi arbetat med en hel del konkreta frågor som direkt eller indirekt rör många människor. Förändringar och förbättringar som gör skillnad i vardagen för enskilda medborgare.
Exempel på sådana frågor är frivillig fosterdiagnostik i tidigt skede, vaccinering mot livmoderhalscancer för unga kvinnor, högre hemvårdsstöd, lagstiftning om valfinansiering, alkolås, flaggning vid Finlands representation i Bryssel.
Vi kan glädjas åt att flera av exemplen har gått igenom och blivit verklighet.

I veckan
gav utrikesministeriet besked om att ÄNTLIGEN skall vår flagga också få en plats på fasaden vid Finlands representation i Bryssel.
Landskapsregeringen gav besked i svaret på en så kallad enkel fråga i lagtinget som jag ställde 16 december i fjol att de skulle arbeta för att vår önskan skulle uppfyllas och vi kan nu konstatera att de gjort sitt jobb.

Vad beträffar hemvårdsstödet har det varit oförändrat sedan 2001. I dag ligger det på 390€. Bara en inflationsjustering skulle innebära 470 €. De obundna har, tillsammans med majoriteten i oppositionen i lagtinget , drivit på en förhöjning till 500 € men liberaler och center har inte stött den strävan. Obundna ledamöter i fullmäktigen där vi har representation har lämnat in motioner om att kommunerna skall höja hemvårdsstödet och vi kan nu konstatera att i flera kommuner bla Saltvik ,Jomala och Lemland har det gått igenom.
Tack till alla Er som varit behjälpliga att hålla i initiativen och att driva frågorna framåt och grattis till alla Er det berör.

Politik är att vilja, att ha visioner och att vara besjälad av att göra förbättringar.
Gun-Mari Lindholm
Ordförande för obunden samling