DELA

Tack och adjö till Nordiskt Skärgårdssamarbete

Är inte utan både en känsla av skam och ilska jag läser om att Åland nu säger tack och adjö till det Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete.
Åland, ett av världens största skärgårdsområden lämnar nu ett samarbete som omfattar Åbolands, Ålands och Stockholms skärgårdar – för att spara futtiga 32.000 euro plus arbetsinsats.

Vår åländska skärgård är en omistlig del av den åländska själen. Vi marknadsför Åland som ett skärgårdsparadis. Vi bör utnyttja alla tillfällen där vi kan exponera vår skärgård. Omvärlden uppfattar hela Åland som enda stor skärgård. Skärgården bör vara en del av vår affärsidé. Genom att dra oss ur skärgårdssamarbetet ger vi negativa signaler till vår omvärld, signaler som säger att vi vill inte samarbeta. Detta är mycket negativt för varumärket Åland.
Man måste verkligen fråga sig om Landskapsregeringen tappat kompassen eller fått totalt roderhaveri då man för att spara några få euro lämnar ett samarbete som rör ett av våra allra dyraste kärnvärden.

Kalle Fogelström (S)