DELA

Tack Marstad!

När socialnämnden bestämde sig för att sälja Edlagården var meningen att man skulle låta Marstad sköta fastigheten, eftersom det inte var socialnämndens uppgift att vara hyresvärd. Det var en enhällig socialnämnd som stod bakom det beslutet, det gjorde även en enhällig stadsstyrelse.

Det var aldrig frågan om att försämra servicen för de boende på Edlagården som i stadens äldreomsorgsprogram 2008–2030 är klassat som ett servicehem för äldre.

I Edlagården finns det ett samlingsrum som används av de boende som matsal och social samlingsplats. Bland annat kommer församlingen dit och har gudstjänst och samkväm, men den används även för andra sammankomster.

Ett enigt fullmäktige tog i december 2015 ett beslut om att samlingssalen skulle få vara kvar. Socialnämnden vägrade dock att betala hyran för detta rum. Den ignorerade helt fullmäktiges beslut i saken. Sedan tog stadsstyrelsen ett nytt beslut i frågan i budgeten 2017 att man via Marstad, ett bolag som staden äger till 100 procent, skulle ta ut kostnaden för rummet genom att slå ut kostnaden för rummet på de boende. Så som man gör för tvättstugor, bastuutrymmen och andra gemensamma utrymmen.

Men detta börjar först 2017, under 2016 har det funnits en period som staden inte har betalat hyran. Dock har Mariehamns församling och diakoniförening, som sett nyttan i den sociala samvaron för de äldre.

Vi socialdemokrater lyfte frågan i stadsfullmäktige den 30 augusti och föreslog att stadsledningen skulle ta det ansvar som socialnämndens majoritet abdikerat och betala hyran för resten av år 2016. Det handlar om en summa på 1 600 euro ur stadens budget. På samma möte fick vi också veta att samfundskatterna hade blivit över 2 miljoner mer än prognosticerat.

Vi fick inget gehör från majoriteten för att staden skulle ta sitt ansvar.

Vi anser fortfarande att staden har ett ansvar för de äldre, även om man sålt fastigheten, att inte försämra situationen för de boende. Vilket aldrig var tidigare socialnämnds eller fullmäktiges vilja.

Det kan inte gå att lämna människor vind för våg och bara för att man bytt huvudman för fastigheten så har man inte avsagt sig ansvaret för verksamheten eller de äldres välbefinnande.

För många på Edlagården är detta en höjdpunkt under dagen, man samlas, äter, utbyter åsikter och hjälps åt med disken. Man kanske stannar kvar en stund, dricker kaffe eller sitter och stickar tillsammans. Har en socialtillvaro som är nog så viktig när man annars ofta tillbringar långa perioder i sin lilla lägenhet i ensamhet.

Därför tog vi i gruppen beslutet att om vi inte fick gehör från fullmäktige så skulle vi solidariskt inom Socialdemokraternas fullmäktigegrupp samla in pengarna till hyran för Edlagårdens samlingsrum för de resterande månaderna tills stadsstyrelsens budgetbeslut trädde i kraft. Nu behövs ju inte det längre, men det är värt att komma ihåg att för oss är solidaritet och omtanke om alla människor i samhället inte bara vackra ord utan ett rättesnöre som vi lever efter.

De som varit med och byggt upp det välfärdssamhälle som vi alla lever i ska inte på äldre dagar se sina förmåner försvinna på grund av dem som inte ser längre än sista raden i budgetbeslut.

Vi är mycket glada att höra att Marstad nu bestämt sig för att upplåta utrymmet kostnadsfritt för de boende, det enda vi ville var att deras möjlighet till samvaro och socialt umgänge skulle fortskrida.

Tack Marstad för att ni gjorde det som fullmäktiges majoritet inte hade förstånd till.

Igge Holmberg, Gruppledare för Socialdemokraternas Fullmäktigegrupp med

Ulla Andersson

Christian Beijar

Jessy Eckerman

Nina Fellman

Seedy Fofana

Camilla Gunell

Martin Nilsson

Barbro Sundback

Petra Svens