DELA

Tack, landshövdingen

Tack för det svaret, landshövding Peter Lindbäck. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva ställa den frågan till Statens Ämbetsverk och tycker precis som Lindbäck att det är märkligt.
Men med det svar jag har fått från landskapsregeringen, så hade jag inte något annat alternativ.
Så här har avdelningschef Carina Strand och minister Katrin Sjögren svarat mig den 14.11.2011;

”Landskapsregeringen konstaterar att tolkning av lagstiftning åt privatpersoner inte är ärenden som handläggs av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet, varför landskapsregeringen inte har hänvisat vidare till en annan myndighet.”
Om det är nivån på landskapsregeringens självbestämmande och ansvarstagande, så frågar jag mig om det var vad Julius Sundblom eftersträvade för 90 år sedan.

Jag hoppas att landskapsregeringen följer Lindbäcks anvisningar och läser in sig på sina arbetsuppgifter.
Jan Liljehage