DELA

Tack från Kökar

Den 30 januari 2020 lämnade Kökar kommun, Flexens och VTT in en ansökan till EU:s Horizon2020-program. Målet var att få finansiering för att ställa om kommunen till fossilfri energi, minska utsläppen och sänka driftkostnaderna.

En viktig del i ansökan var att Kökar arbetat med sin bobarhet i form av en sammanhängande plan för hur ö-samhället ska bli mera bobart det vill säga jobb, bostäder, företag, skola, trafik, hälsa, vatten, avlopp, levnadskostnader med mera. Energianvändning och omställning till hållbar energiproduktion är ett av dessa områden. Flexens hjälpte kommunen ta fram ett nuläge och en plan för detta.

En annan viktig del var de rekommendationsbrev Kökar kommun fick från andra delar av det åländska samhället, kommuner och företag, som tog sig tid att ge oss sitt stöd.

Vi vill tacka Geta, Lumparland, Föglö, Jomala och Saltviks kommuner. Vi tackar Kraftnät Åland AB, Allwinds AB och Ålands Elandelslag, samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Nordiska skärgårdssamarbetet.

Vår ansökan beviljades i december 2020. Ålands landskapsregering har skjutit till 25 procent. Vi blir nu en testbädd, en pilot, en föregångare när det gäller omställning till fossilfri energi. Vi är tacksamma, vi är glada och vi välkomnar alla våra vänner till Kökar för att se och lära och vidare utveckla det som vi ålänningar nu ska bli bäst i Europa på. Vill ni att vi kommer till er och berättar vad och hur vi gjort, gör vi gärna det.

Den här korta texten är alltså bara början på vårt tack.

Fullmäktiges ordförande, Kökar