DELA

Tack för stadsnära skogar

Det glädjer mig att se att inte allt är pengar, att någon/några markägare behåller sin mark, sina skogar och vackra naturmiljöer, utan att sälja till högstbjudande. Säkerligen finns många som vill ha marken, de strandnära skogarna i staden och exploatera och bygga hus.

Jag är som boende i Mariehamn oerhört tacksam att det finns några gröna lungor kvar i staden och att naturen får leva. Ni som behåller er natur och inte säljer gör inte bara klimatet en tjänst, utan även den biologiska mångfalden och framtidens barn.

Tackar gör

EN NATURÄLSKANDE MARIEHAMNARE