DELA

Tack för praktiken!

Vi lärare på Medis Sfi-kurser (Svenska för inflyttade) vill gärna tacka alla de arbetsplatser som tagit emot våra studerande under deras praktikveckor det här läsåret. De som studerar svenska på fortsättningskurser praktiserar två veckor per läsår, så totalt handlar det om ca 100 praktikplatser varje år. Praktikplatserna tas fram av gruppernas lärare. Utöver detta studerar 12 personer på kursen Integration.ax med en mer omfattande arbetspraktik.

Det är otroligt viktigt för en utländsk studerande att få praktisera på en arbetsplats. Man får en inblick i hur det är att jobba på Åland, man knyter kontakter, och man gör framsteg i svenska språket. Under åren har det förekommit en mängd fall där praktikveckan har lett till ett sommarjobb eller till och med ett fast jobb. Vi har också sett många exempel på att studerande har återvänt till klassen från praktikveckan med höjd självkänsla och ny inspiration. Praktik en blir en ny pusselbit i livet på Åland.

En arbetsplats som tar emot en studerande gör en viktig insats för integrationen. Arbete är ju det bästa sättet att komma in i ett nytt samhälle. Vi hoppas samtidigt att arbetsgivarna också kan få ut något av praktiken och att våra studerande kan tillföra erfarenheter och kunskaper från sina hemländer till arbetsplatsen och det åländska samhället.
Vi tackar på skolans och våra studerandes vägnar!
Ann Westerlund,
Susanne Karlsson,
Elisabet Österberg,
Gabriella Nordlund,
Maria Christensen
Medis