DELA

Tack för information

Tack till Dan Johansson vid Posten för sakligt framförd portoinformation!
Min prisjämförelse av Posten Ålands och Posten Finlands brevportopriser blev fel av den enkla anledningen att Posten Finland informerar som följer: ”I priserna ingår mervärdesskatt 22%. Försändelser till Åland mervärdesskattefria.” Eftersom det inte presenteras någon särskild kolumn för försändelser till Åland drog jag den felaktiga slutsatsen att en försändelse till Åland ska frankeras med ett lägre, mervärdesskattefritt porto.

Hade formuleringen varit tydligare, som till exempel ”Försändelser till Åland är mervärdesskattefria, men har pga högre transportkostnader ändå samma priser som försändelser till övriga Finland” hade det inte funnits utrymme för tolkning. Jag beklagar min (?) miss, men är fortfarande av åsikten att kostnaderna för utrikespaket från Åland bör ses över. De ÄR för höga. Jag förvånar mig också över att jag från Finland kan posta ett 50 g brev till Sverige för 1,00 euro medan det härifrån Åland kostar 1,40!
Nina Backlund