DELA

Tack för gott samarbete

Äntligen har lagtinget godkänt lagen om Kommunernas socialtjänst. Jag vill tacka Runar Karlsson för ett gott samarbete. Tillsammans skapade vi förslaget som sedan haft en kämpig väg innan det gick i mål. Det är inte första gången Runar och jag samarbetar.

Förutom KST har den här regeringen genomfört stora förändringar. ÅDA, Fastighetsverk för landskapets fastigheter, affärsbokföring och ett nytt budgetupplägg, en demilitariseringspolicy, ett beslut om ett hållbart Åland 2051, vindkraftsstöd, nytt hemvårdsstöd, sänkt promillegräns, tillgång till skyddshem för alla, inlett en tandvårdsreform, skapat prehospital service i skärgården, beslutat bygga en ny Vårdöbro och mycket mera samtidigt som man uppnått målet med en ekonomi i balans.

Stort tack till alla inom Moderat samling på Åland, Centern och Socialdemokraterna som samarbetat och hållit ihop den mandatperiod. Det har varit spännande och belönande att jobba med er alla.

Barbro Sundback (S)