DELA

Tack för goda insatser

Jag är en av de tio som var med om trafikolyckan i Bartsgårda på fredagskvällen strax efter åtta då tre bilar kolliderade. Det var halt med kraftigt snöfall.
Jag vill redogöra för hur jag upplevde det utomordentligt väl genomförda räddnings- och vårdarbetet.

Vi ringde naturligtvis genast 112 och efter en stund anlände åtminstone en bärgningskille och en mängd brandmän som på ett välorganiserat sätt började ta hand om de svårast skadade och sedan oss övriga. Jag är imponerad över deras välorganiserade arbete. Det föreföll som alla visste vad de skulle göra.
Då de fyra ambulanserna anlände bistod brandmännen ambulanspersonalen med att på ett prioriterat sätt lasta in oss i ambulanserna. Då ambulanserna var klara för avfärd mot akuten hade polisen ordnat den täta trafiken så att ambulanserna relativt smidigt kunde manövrera sig förbi trafikkön.
Under resan in till sjukhuset meddelade ambulanspersonalen till akuten vem de hade i bilarna och vad vi hade för skador.

Vid framkomsten till sjukhuset fanns flera läkare och en mängd sköterskor beredda att på ett lugnt och organiseraT sätt ta hand om oss skadade med början med de svårast skadade. Två timmar efter olyckan hade all tagits om hand.
Jag skriver detta för de flesta har inte behövt uppleva det som hände på fredagkvällen och vi som var med blev verkligt imponerade och också tacksamma för det välorganiserade ock kunniga räddnings- och vårdarbetet.
Ett stort tack till alla som deltog i räddnings- och vårdarbetet och ett speciellt tack till doktor Jonas Magnusson från Island.

Dessutom.
På senare tid har jag blivit något av stamkund på flera av sjukhusets avdelningar. Jag tycker att vi har ett välorganiserat sjukhus med kunnig och vänlig personal för vilket jag också vill tacka.
Max Sirén
vårdbehövande