DELA

Tack för förtroendet

Hej och tack för förtroendet för de här 4 åren i Ålands lagting.
Måndagen 24 september hade vi det sista arbetsplenumet i lagtinget och det har varit ett intressant uppdrag som jag gärna fortsätter med om ni ger mig ett fortsatt förtroende. Det här är lite av mina initiativ som jag lyckats genomföra under de här 4 åren.
Till lagtinget har jag har lämnat in motioner om bland annat:
Besökscentrum i Bomarsund, Personlig hjälparutbildning. Besökscentrumet planeras som bäst och personlig hjälpare dimitterades våren -07.
Som styrelseledamot i ÅHS har jag jobbat för nya avgifter inom ÅHS – bland annat ålderspensionärerna fick sänkt högkostnadsskydd från 450 euro till 125 euro. Avgiftsfri terapi för unga under 18 år. Tillgänglighet till den offentliga tandvården.

Idag är det ytterst begränsat vem som har tillgång till den offentliga tandvården. Men det borde finnas fler som har tillgång till den offentliga tand vården. Därför kommer det att ses över under 2008. Jag har också fått förtroende att sitta i narkotiskapolitiska referensgruppen där vi bl.a. beslutat om en tillnyktringsenhet på gång i nya psykiatribyggnaden, ett avtal med beroendecentrum i Stockholm har gjorts för att korta av väntetiden till läkare.

Så jag vill som sagt tacka er som gav mig förtroendet för de här 4 åren och hoppas ni är nöjda med mitt jobb och att ni ger mig ett fortsatt förtroende i 4 år till.
Men kom ihåg att ensam gör man ingenting utan för att få igenom en sak så måste man vara fler.
Göte Winé (s)
www.gotew.blogspot.com