DELA

Tack för dessa år, Axel Jonsson

Året var 2011 . Ett nytt lagting hade valts och bland ledamöterna fanns ett nytt ansikte: 19-årige Axel Jonsson, som med sina 157 röster numera kunde titulera sig som Ålands yngste lagtingsledamot. Jonsson, med sin goda retorik och sitt stora intresse för politik, blev en ny och ivrig förmåga i lagtinget som kunde se de politiska aktualiteterna från ett annat perspektiv jämfört med de andra, äldre ledamöterna.

Det är viktigt med unga i politiken, i synnerhet när medelåldern i lagtinget är över 50 år. Dessvärre kan många ungdomar känna att det finns ett glastak mellan dem och politiken, där politik är något avlägset och diffust som endast äldre personer sysselsätter sig med. Detta glastak har Jonsson krossat genom sin politiska gärning.

Under åren i lagtinget har Axel hunnit med mycket. Redan vid 20 års åldern blev han partiledare och i sin första mandatperiod från 2011 till 2015 var han medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och lag- och kulturutskottet. Det tog dock inte slut redan där, utan han ställde sig återigen till förfogande 2015 och blev omvald.

Att väljas in i lagtinget som 19-åring, bli partiledare vid 20 och bli omvald fyra år senare är sannerligen en stor bedrift. En bedrift som präglat de ungdomar med intresse av politik som kommit efter honom.

Tack för dessa år Axel, vi önskar dig all lycka med kommande studier och hoppas att vi får se dig igen på den politiska hemmaarenan någon gång i framtiden.

UNGA HÖGERSINNADE