DELA

Tack för debatten

Tack till dem som deltog i debatten om dödsstraff, och till dem som till min förvåning gav mig både positiva och negativa kommentarer ute på stan.
Jag har debatterat om saken på Ålandstidningens hemsida, eftersom det går snabbt och lätt. Jag har där svarat David Björlin med flera utförligt.
Raili Sergejeffs insändare var intressant, och jag håller med om dess senare hälft, angående brottsförebyggande åtgärder samt slutklämmen om att ”även slapphet leder till anarki”.

Amnesty Internationals svar var väntat och förutsägbart. Att debattera med dem är fåfängt eftersom ett av Amnestys huvudfundament är att bekämpa alla former av dödstraff; inte minst så eftersom de tar strid för dem som döms till döden i korrupta länder där även mindre brott kan ge dödsstraff. All heder åt det. Förhoppningsvis har denna diskussion ökat läsarnas vaksamhet och beredskap mot vardagskriminalitet, där grova brott mot liv kan utvecklas som ett topp-problem.
Nikolaos Pizanias