DELA

Tack Camilla för ”raka besked”

.En knapp majoritet i lagtinget, ledda av lantrådet Viveka Erikssons liberaler, trumfade i december 2007 igenom ett entydigt beslut ”landskapsregeringen upptar förhandlingar med potentiella investerare för att utröna intresset att förverkliga projektet” d.v.s. en ny förstklassig golfanläggning i Godby-Ämnäs ”snäppet bättre än Kastelholmsanläggningen”.
Lantrådet bär åtminstone ett politiskt och moraliskt ansvar att informera innevånarna i Finström på vilket sätt landskapsregeringen uppfyllt lagtingsbeslutet!

Eftersom inget hördes inlämnade Ålandsbanken, Viking Line Abp, Wiklöf Holding Ab, Alandia-Bolagen, Rederi Ab Eckerö samt Holmbergs Ab i februari 2009 in en skrivelse till landskapsregeringen med en förfrågan om landskapets beredskap att genom köp eller markbyten eller arrendebyten medverka till att hela ”golfområdet” (i Godby-Ämnäs) ställs till förfogande.

Lantrådet bär förutom det politiska och moraliska ansvaret gentemot, inte bara Finström utan hela Åland, också ett administrativ ansvar att redogöra för vilka åtgärder landskapsregeringen vidtagit i anledning av skrivelsen och vilket svar landskapsregeringen givit frågeställarna.
Jag hör till dem som hoppas att ÅGKs möjligheter att utveckla sin anläggning skall ordnas.

Men politikerna skall akta sig för att tala om ”raka rör” i denna fråga. Sällan, om ens någonsin, har det förekommit så mycket ”trixande”. ”fixande”, ”telfonkampanjer”, ”ryktesspridande” och ”förande av folk bakom ljuset” som i denna ”golfsåpa”.

Johan Dahlman