DELA

Tack Anders!

Ända sedan jag läste Maj-Len Lindholms insändare om Nya Åland som tredagars papperstidning har jag gått och funderat på hur jag skall formulera en insändare som stöder hennes tankar och åsikter.

Vi, jag och min man har varit prenumeranter i 34 år. Det vill säga under alla år som Nyan kommit ut. Någon annan lokaltidning har vi inte haft under dessa år. Däremot är vi prenumeranter på HBL för att även kunna följa med riksnyheterna i en större skala än Nyan erbjuder. För oss kompletterar dessa två tidningar varandra bra.

Precis som Anders Wiklöf och Maj-Len är vi inte emot förnyelse men vi tillhör den generationen som inte har en läsplatta att sitta med vid morgonkaffet. Att sätta sig i arbetsrummet för att läsa dagens tidning känns osocialt. Denna reform kommer att komma i någon form tror även jag.

Så hatten av för Anders!

Gun Holmström