DELA

Tack Anders Wiklöf!

Företrädare för liberalerna och moderaterna fortsätter tappert att försvara den planerade miljö- och penningförstöringen på västra Föglö bl.a. i form av en bro om 538 meter. Offentliga Åland ska för första gången skuldsättas med tiotals miljoner samtidigt som allting fortsätter som tidigare med färja, besättning och bränsle på turerna till och från Svinö. Det är som om sistnämnda faktum på något sätt försvunnit ur det nuvarande regeringsblockets synfält.

Vi kritiker ställer oss frågan om var finns de utlovade besparingarna som i alla fall i viss mån kan rättfärdiga skövlingen av natur och miljö? Tror någon på allvar att ett färjpass om 20 istället för 30 minuter bekostar satsningar på 40 miljoner inom en rimlig tidsram? Kommer inte trafiken mellan Föglö och Svinö att fortsätta i minst samma omfattning som nu eller till och med byggas ut?

Jag tillhör gruppen ålänningar som är tacksam för Anders Wiklöfs tydliga budskap till liberaler, moderater och socialdemokrater: lägg ner kortruttsplanerna! Likaså är jag glad över att det från privat håll kommit framstötar om en tunnel som ett nygammalt alternativ.

Ska Runar Karlsson till sist få rätt även på denna punkt? Den förre trafikministern hade långt gående planer på en tunnel till Föglö men den gången väckte tanken för stort motstånd.

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot