DELA

Ta vara på resurserna

Man blir kallad gnällig när man klagar på hur landskapsregeringen behandlar skärgården. Gnällig är man bara om man inte får gehör och kan påverka sin situation. Gnällig kan andra kalla en som inte är drabbad. På tisdag ska det tydligen fattas beslut om det dom kallar för isturlistor, men som borde kallas sparturlistor. Hur ska man kunna planera jobb och arrangemang när de som har makten från en dag till en annan förändrar hela förutsättningarna för resandet? Hur ska man få jobb och familjeliv att fungera?
Vi kämpar verkligen med att skapa ett bra ställe att bo, arbeta och leva på. Jobbar aktivt med att få folk att hitta hit och vilja bo här. Men det är ju hopplöst när vi inte kan ha någon framförhållning. I många av familjerna här så pendlar åtminstone en av de som står för inkomsterna, många av våra småföretagare här, säljer tjänster och reser kontinuerligt för att möta kunder.
Skärgården är en livskraftig bygd med goda förutsättningar på många sätt, det kan man se om man granskar statistik och pratar med folk, men att landskapsregeringen om och om igen stryper trafiken i besparingsiver är direkt destruktivt. Såg på regeringens hemsida att man söker en näringslivsutvecklare med betoning på besöksnäringarna och skärgården. De låter ju jättebra, men om man stramar åt i grundförutsättningarna är det ju bortkastade pengar.

Men det finns ljuspunkter:
Om jag har förstått ÅSUBs (Ålands statistik och utredningsbyrå), i utredningen Näringsliv och företagande i skärgården 2010 rätt, så har vi verkligen en bygd att vara stolta över och bygga vidare på.
* Skärgården har en mycket högre självförsörjningsgrad än resten av Åland, färre skärgårdsbor 28,9 % är anställda av privat sektor än på fasta Åland 39,9 % och i offentlig sektor ligger skärgården 30,9 % bara något över fasta Åland 28,4%. Folk fixar sina jobb själva och lever på det!
* Skärgården har en högre andel egna företagare än resten av Åland (31,2 % skärgård 11,0 % fasta Åland).
* Skärgården har en högre andel kvinnliga företagare än resten av Åland.
* Lägre arbetslöshet i skärgården 1,9 % än på fasta Åland 2,7 %.

Visst har skärgården tappat befolkning den senaste hundra åren, men den kraftigaste minskningen skedde mellan åren 1940 och 1970, efter det har minskningen varit måttligare. Undantaget är Vårdö som har ökat sin befolkning något de senaste 20 åren. De bekräftar för mig hur viktigt det är med en väl fungerande infrastruktur och trafik. Befolkningsminskningen är problematisk men inte dramatisk.
* Antalet nystartade företag är ungefär lika i skärgården och på fasta Åland men antalet nedlagda är färre i skärgården. Skärgårdsbefolkningen startar företag, de tyder på framtidstro.
* Stor utpendling till jobb på hela Åland, men drygt 1 % fler arbetande pendlar ut från sin kommun på fasta Åland jämfört med skärgården. I skärgården arbetar 47 % av de arbetande utanför sin hemkommun och behöver därmed goda kommunikationer.

Med den här vetskapen som landskapsregeringen har, borde de verkligen ta sig en funderar över sina prioriteringar. Skärgården har varit viktig och är viktig! Ta in kunskapen och våga skapa förutsättningar, istället för att huka och hyvla i våra grundförutsättningar. Vi har en fantastisk och välutvecklad trafik, vi har kompetent personal, ta vara på den!
Mia Hanström (S)