DELA

Ta tillvara kompetens!

Marjo Österberg (s) påstår i en insändare att jag talar osanning när jag berättar om människor som kommit i kläm då de varit i behov av samhällets stöd och service. Sanningen är att människor har kommit i kläm. En annan sanning är att socialarbetarna i kommunerna försatts i ett svårt läge när landskapsregeringen valde att stoppa den socialpolitiska utvecklingen, de tvingades jobba i en situation där samtliga beslut som berördes av lagen kunde vara tjänstefel.

Vår socialvård bygger idag på en gammal rikslag från åttiotalet samtidigt som övriga Finland moderniserat lagen. Det kan inte vara lätt att vara socialarbetare och ha koll på hur olika lagar griper in i varandra. Därför vill jag och liberalerna ha lagar som samverkar med rikets lagar som ju också till en del gäller oss direkt. Vi vill också ta till vara kompetens som finns på rikssidan i form av sakkunskap när lagar ska tolkas och i beredningsarbete av lagar.

Joanna Isaksson (Lib)