DELA

Ta tillvara de inflyttades kompetens

Det värmde att läsa Alieu Khans positiva insändare om undervisningen i svenska för inflyttade på Medis i fredagens Nya Åland. Vi är mycket glada över den bild som Alieu målar upp.
Han uppskattar lärarnas arbete i klassrummet och landskapsregeringens engagemang för att så många nya ålänningar som möjligt ska få chansen att förbättra sina kunskaper i svenska och sin kännedom om det åländska samhället.
Vi på Medis har förmånen att få lära känna människor från många olika länder, människor som flyttar till Åland för att börja ett nytt liv här. De här personerna har vanligen en stark motivation att lära sig svenska så fort som möjligt, skaffa sig ett arbete och nya vänner på Åland. Också vi som jobbar på Medis uppskattar den vitala mångkulturella atmosfär som beskrivs i insändaren.
Alieu Khan har alldeles rätt då han säger att våra studerande har förmåner som man inte har i Sverige. Det faktum att kurserna främst är till för arbetslösa som är införsäkrade hos FPA gör dock att vi varje år är tvungna att säga nej till många personer som gärna skulle studera på sfi-kurserna. Dessa personer har i alla fall möjlighet att gå Medis allmänna kurser i svenska för inflyttade med undervisning 1-2 gånger per vecka.

Ett problem som tas upp i insändaren är svårigheten att få ett jobb efter studierna. Sfi-kurserna innehåller i detta nu endast korta praktikperioder. Studerande på fortsättningsnivån praktiserar en vecka per termin på en arbetsplats. Syftet med praktiken är inte i första hand en anställning på den aktuella arbetsplatsen. Glädjande ofta har praktikveckan ändå öppnat vägen till ett jobb efter kursen.
För att ytterligare öka fokus mot arbete har Medis i år också startat en svenskkurs inriktad mot arbetsmarknaden. Kursen är ett EU-finansierat projekt, ”integration.ax”, som kombinerar undervisning i svenska med regelbunden arbetspraktik för studerande med yrkes kompetens.
Projektet har fått glädjande god respons från olika håll. Många åländska arbetsgivare har insett vikten av att ta vara på kompetensen hos inflyttade och ställt upp med praktikplatser.
Vi skulle dock önska en diskussion om de olika regelverk som inverkar på de studerandes möjligheter till ekonomiskt stöd under studietiden. För närvarande är systemet ofördelaktigt för studerande på integration.ax, vilket har hindrat flera personer, som helt klart hör till målgruppen, att delta i kursen. Om vi vill ta vara på den kompetens som många inflyttade har, måste de här problemen lösas till nästa läsår.
Ann Westerlund
Biträdande rektor, Medis
Maria Christensen
Projektledare, ”integration.ax”