DELA

Ta politiskt ansvar Sundback

I Nyan 14.1.2013 ger stadsstyrelsens ersättare Barbro Sundback sin syn på stadens politiska ledning och tjänstemännens förslag. Läsaren får en skev bild av fördelningen mellan politiskt innehåll och förvaltningens arbetssätt av Sundback som jag önskar förtydliga eftersom staden är inne i ett viktigt förändringsarbete.
När det gäller politiskt innehåll har Sundback rätt i att det är medborgarnas önskemål som ska ligga till grund för den politik som förs men tänk på att även tjänstemän jobbar för Mariehamnarnas bästa. Därför har stadsstyrelsen för staden i ny ledarskapsstil, tagit fram ett målprogram efter beslut av fullmäktige. Syftet är att sträva mot gemensamma mål och få önskade resultat. Detaljer om vad som borde göras. Det nya arbetssättet ger tydligt ansvaret till tjänstemän att ge förslag till hur uppgifter kan utföras. De olika ansvaren förtydligas i den nya förvaltningsstadgan för staden. Att förvaltningen och politiker drar åt samma håll har visat sig vara framgångsrikt även på annat håll.

Den lokalanvändning som Sundback hänvisar till är ett förslag till hur ändring kan ske och härstammar från fullmäktiges önskemål om effektivisering. Syftet är och har hela tiden varit att utgifter för lokaler inte ska konkurrera med finansering av verksamheter och kostnadsmedvetna förändringar kunde ge fortsatt välfärd trots mindre medel. Men inte att det ska ske på bekostnad av den ena eller andra verksamheten så som Sundback hävdar att sker med Medis eller biblioteket. Tvärtom finns en förhoppning om att sammanföra verksamheter kan skapa nya möjligheter, till exempel frigöra medel för att öka inköp av e-böcker till biblioteket.

I målprogrammet framgår att en medborgar¬undersökning återkommande utförs för att vi ska veta vad som är styrkan med stadens arbete och vad som borde förbättras. Resultatet av undersökningen visade över förväntan att invånarna i Mariehamn är mycket nöjda med sin stad! Vidare framkom att Mariehamnarna prioriterar infrastruktur, vägar och fordonshastigheter, vilket kan ha något att göra med att det är aktuella ärenden och att Ålandsvägen ännu inväntar finansering (läs: köar). Kunskapen har vi fått av det nya arbetssättet, det vill säga den politiska ledningen som Sundback kritiserar.

I budgeten för 2013 beslutade fullmäktige om en ny central tjänst som upphandlingsansvarig vilket visar på det stora behovet staden har av förändrade arbetsmetoder och redan är på gång. En ny struktur där fokus läggs på arbetsutförandet och att man samverkar över sektorer och gamla arbetsgränser och ser till hela stadens bästa. Det gamla arbetssättet kan härledas till tiden då Sundback varit ordförande för stadsstyrelsen så Sundback borde kanske understöda den utveckling som sker istället för att försöka spela ut infrastrukturen mot kulturen?
Erica Sjöström (C)
II vice ordförande i stadsstyrelsen