DELA

Ta modell från skärgården

Många diskussioner inför valet handlar om kommunstrukturen. Inte sällan nämner man att små kommuner, i synnerhet i skärgården, inte klarar av att sköta sina kommunala angelägenheter utan borde samarbeta. För det första så stämmer inte det. För det andra tror jag att många istället borde ta modell från skärgården när man funderar på samarbeten. Vi kan ta Sottunga som ett mycket positivt exempel.

Kommunen köper bokförings-, löneräknings-, och socialsekreterartjänster från Kökar. Grundskoleundervisningen ordnas genom samarbete med Föglö där eleverna går i Föglö skola ett par dagar per vecka. Sottunga kommun säljer i sin tur skoldirektörstjänster till både Kökar och Föglö. Genom detta säkerställs en mycket god kommunal service också i de små skärgårdskommunerna och inte bristfällig som många politiker från andra regioner ofta felaktigt påstår!

Kent Eriksson (Lib)