DELA

Ta med våra barn på den digitala vägen mot framtidens välfärd

Det pratas just nu mycket om den sk. ”Digitala agendan” på Åland som ska göra allt så mycket kostnadseffektivare för samhället och så mycket lättare för oss vuxna att hantera vår vardag. Vi ska exempelvis kunna skicka in byggnadslovshandligar för vårt nya garage elektroniskt.
Den ”Digitala agendan” handlar mycket om hur vi vuxna ska kunna göra allt så mycket lättare i vår vardag och hur pengar ska sparas ute i samhället. Vackert så. Men varför har vår regering helt lämnat bort våra barn och undervisningen från den ”Digitala agendan”?
I Danmark använder 70 % av eleverna digital teknik för att göra hemläxorna. I Finland (och troligtvis ganska samma på Åland) är procenten 10. Digitala miljöer finns i stor utsträckning överallt i vårt samhälle och är här för att stanna. Men digitala miljöer i våra skolor är ännu i sin linda.
Digitala miljöer strävar till att hitta flexibla lösningar för oss vuxna ute i vårt samhälle och göra så att vi ska kunna få samma service oberoende var vi bor.
Digitala miljöer i skolan handlar mycket om att hitta flexibla lösningar och skapa delaktighet och likvärdiga inlärningsmetoder för alla barn, även för dem som har olika typer av inlärningssvårigheter. Det handlar om förebyggande arbete och att utveckla visuella och flexibla läromiljöer för alla elever oberoende intelligens.

Vi behöver komma bort från att vissa elever har ”brister” och inlärningssvårigheter och istället fokusera på att anpassa undervisningen utefter barnens egna färdigheter med hjälp av digitala miljöer precis på samma sätt som vi försöker se till att alla ska få likvärdig service oberoende var vi bor på Åland.
Är den ”Digitala agendan” framtiden för det åländska samhället så är den ”Digitala undervisningsmiljön” framtiden i våra skolor och för våra barn.
Så bästa landskapsregering: Ta med våra barn på den digitala vägen mot framtidens välfärd.
Tony Asumaa (Lib)