DELA

Ta kritiken mot ÅHS på allvar

Inspirerad av ett möte på en privat läkarstation i stan och det senaste läkaravhoppet vid sjukhuset föranleder det mej att komma med några synpunkter på hälso- och sjukvården.

Som aktiv politiker på 1990-talet var jag som medlem i ÅHSs styrelse och Lagtinget med och sydde ihop ÅHS. Den bärande tanken var att specialsjukvården, primärvården och den psykiatriska vården skulle komma att tillhöra en gemensam organisation, ÅHS, och då kunde de gemensamma resurserna utnyttjas effektivare till fördel för patienten och ekonomin.
Mångt och mycket har säkert förbättrats, men svårigheten att bibehålla läkarresurserna är alldeles uppenbar, både inom primär- och specialsjukvården .Vissa specialiteter som exempelvis näs- och hals saknar helt en lokal specialistläkare, denna tjänst sköts genom inhyrda läkarkonsulter, vilket inte är tillfredsställande för patienterna.

Läkartjänsterna vid de privata läkarstationerna Medimar och Cityläkarna är till stora delar besatta med erfarna och kompetenta läkare som tidigare arbetat inom ÅHS. Inget fel i det!
Men i inofficiella diskussioner som jag har haft med flera av dem framgår en mycket stark kritik av ÅHS, en kritik som måste tas på allvar. Vi är skyldiga vår befolkning att upprätthålla en god och konkurrenskraftig offentlig sjukvård, där den privata sjukvården kan utgöra ett komplement. Därför måste nu kritiken tas på allvar.
Så vad göra? Jag anser att ÅHS´s ledningsgrupp, styrelse och landskapsregeringens social- och miljöavdelning aktivt måste fördjupa sig i läkarproblematiken och att genom intervjuer och gemensamma möten med inblandade parter konkret klargöra kritikens innehåll för att kunna vidta åtgärder i syfte att förbättra arbetsförhållandena och bibehålla läkarresurserna.

Christian Beijar
Socialdemokrat/ socialservicechef