DELA

Ta kontakt!

En viktig fråga gällande rusmedelsanvändningen bland unga har åter lyfts i lagtinget. Tyvärr gjordes detta genom att peka ut en enda skola – Ålands Folkhögskola. Problemen med rusmedel bland unga är betydligt mer omfattande än så. Rusmedel finns i dag överallt; på alla skolor och i alla samhällsklasser.

Det känns beklagligt att rusmedelsproblem av denna sort tas upp i lagtinget utan att vi som arbetar med dessa frågor dagligen har kontaktats. I samtliga fall där det förekommer misstankar om narkotikaanvändning bland studerande följer vi och resten av skolans personal en rusmedelsplan, vilket innebär att inget fall förbises.
Alla ärenden som vi får kännedom om utreds. Däremot kommer det alltid finnas ett mörkertal och narkotikaanvändning som vi helt enkelt inte får vetskap om. För att minska mörkertalet behövs ett samarbete – att alla vuxna arbetar mot samma mål.

Vi liksom många andra yrkesprofessioner har tystnadsplikt och denna ska vi värna om, men något som vi även har är anmälningsskyldighet. Det betyder att vi är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan till barnskyddet inom kommunen i de fall där vi är oroliga för unga under 18 år.
En barnskyddsanmälan kan och bör alla göra vid oro. När det kommer till personer över 18 år kan en anonym anmälan göras till polisen. Oavsett ålder på den unga kan man alltid vända sig till oss eller direkt till skolan och uttrycka oron. Därefter är det vårt ansvar att vidta fortsatta åtgärder.
Med hopp om ett gott samarbete och en önskan om en riktigt god jul!
Studerandehälsan vid Ålands Folkhögskola och Ålands Gymnasium
Mona Verho, skolhälsovårdare
Agneta Backman, skolhälsovårdare
Josefin Husell, skolpsykolog
Bodil Martinsson, skolpsykolog
Pernilla Henriksson, skolkurator
Petra Berg, skolkurator