DELA

Ta integrationsprocessen på allvar

Häromsistens skrev jag en insändare och ifrågasatte om alla kvinnor inte är lika mycket värda, med tanke på de i mitt tycke låga straffen som utdömdes för misshandel och våldtäkt i partnerskap, och där de inblandade var av ickeeuropeisk härkomst.

Nya Åland tog (förtjänstfullt) in insändaren, medan Ålandstidningen avböjde med en något luddig förklaring om att den var utpekande (??) , och därför var emot deras policy att publicera.

Jag funderade länge på vari skillnaden på tidningarnas policy låg, och varför. Men som så vanligt är låg sanningen mycket närmare än man kan tro. Chefredaktören på Ålandstidningen är en man, och på Nya Åland en kvinna. ”Debattredaktören” på Ålandstidningen är en man, och på Nya Åland en kvinna. Då är det ganska lätt att förstå vari skillnaden ligger. I den ena tidningen är det utpekande att framhålla att mäns våldsbrott mot kvinnor inte prioriteras lika högt av domstolsväsendet. I den andra tidningen kanske man ifrågasätter domarna i lika hög grad som jag gör det.

Jag har också begärt av Ålandstidningens chefredaktör en kommentar om tidningens policy i dessa frågor, men han har inte velat svara på frågan, utan fört den vidare till den som har hand om debattsidan. Svaret från debattredaktören var på intet sätt upplysande. Jag hade förväntat mig att om jag skriver ett mail till chefredaktören, så får jag också hans svar på min fråga. Det är dock han som har huvudansvaret för vad som skrivs i tidningen.

Alltså kan jag konstatera att ledarsidan på Ålandstidningen består att ”gubbar” som inte har förstått av vi nu lever i ett samhälle där allt skall lyftas på bordet. Vi skall våga att öppet diskutera våldet i parförhållanden, och vi skall vara villiga att skrida till åtgärder mot detta. Även i de fall där andra än ålänningar är inblandade. Vi skall våga kräva bättre rättsskydd för kvinnor, och gamla unkna fördomar om vad som kan tillåtas och vad som är förbjudet, skall luftas och vädras ut.

Dessutom vill jag påpeka att i de fall där utomeuropeer är inblandade i brotten visar detta på att vi misslyckats i vår strävan att integrera dem i vårt samhälle, vilket jag ser som en stor brist, och där jag anser att politiker och andra involverade bör lägga ner mer tid och engagemang på att lösa problemet. Välkomnar vi människor från andra kulturer till Åland, bör vi också ge dem en rimlig chans att bli ålänningar. Det är oärligt både mot dem och mot oss att tro att det räcker med svenskundervisning, bostad och ett ekonomiskt stöd under ”anpassningstiden”. Det krävs i de flesta fall mycket engagemang av dem som har hand om integrationsprocessen, för att projektet skall slå väl ut. Det är dags att ta inflyttningen på allvar, och se till att den sköts på ett professionellt sätt. Detta i ett första steg att ge de inflyttade kvinnorna trygghet i sin vardag.

Runa Lisa Jansson

Detta är Nya Ålands insändarpolicy:

• Redaktionen måste ha både skribentens namn och kontaktuppgifter.

Vi publicerar i regel inte anonyma insändare som riktar kritik mot namngivna personer. Ska man kritisera någon ska man uppge vem man är.

Vi kan ta in anonyma insändare i fall det finns goda skäl. Den bedömningen gör redaktionen. Din anonymotet skyddas av lagen om källskydd.

Vi tar inte in rasistiska, sexistiska, sekteristiska eller språkdiskriminerande insändare.

Vi tar inte in insändare på andra språk än svenska. Könsord och svordomar publiceras inte.

Vi undviker kampanjer och drev. Om angrepp på sak, person eller parti fortgår under för lång tid stoppar vi dem.

Om en insändare refuseras kontaktar vi skribenten.

Skriv helst inte över 2 500 tecken. Nyan har ingen fastslagen längdbegränsning, men kortare insändare publiceras snabbare.

Nya Ålands redaktion