DELA

Ta inte saker för givet!

Behövs det liberaler i dag när ”alla” är liberaler?
När alla fungerande demokratier bygger på liberala fundament?
När alla säger sig värna yttrandefrihet, religionsfrihet och alla människors lika värde.
Blir vi urvattnade och bleka där vi står i mitten, förvisso stadigt, på den klassiska politiska skalan? Inte alls.
Lyfter vi blicken uppåt och utåt ser vi att liberaler globalt sett spelar en avgörande roll både när den den arabiska våren tog fart och i Afrikas ekonomiska, demokratiska välfärdssprång.

I Europa hörs stöveltramp igen, de går inte i takt ännu, men är särskilt tydliga i Grekland och Ungern. Ett upplöst och splittrat Europa är det sista vi behöver. Det som däremot behövs är flera, starka och tydliga europeiska liberaler. Som påminner om det vi trodde var inristat, för alltid, i Europas kullerstensgator och stenväggar: yttrandefrihet, religionsfrihet, alla människors lika värde, individens frihet och moraliska ansvar.

Nyttja din rätt och uppfyll din skyldighet. Rösta på söndag!
Katrin Sjögren
ordförande
Liberalerna