DELA

Ta inte mina skattepengar

S går till val med bland annat hemspråksundervisning och utökning av skattefinansierat bussåkande.
Ta inte mina skattepengar till dom orättvisa och mycket kostsamma förslagen.
Orättvist för att man sannolikt inte kan erbjuda hemspråk till alla på grund av att det är orimligt att ha lärare i samtliga språk. Mycket kostsamt ifall man skulle erbjuda det till alla.
Vad gäller ökningen av bussåkande med den skattefinansierade statsbussen så skulle jag vilja höra hur mycket bilåkandet har minskat?
Eller kan det inte vara så att icke motorburna trafikanter står för den största minskningen vilket gör att miljöargumenet inte är så starkt för en fullt ut skattefinansierad busstrafik.
Vill ge en eloge till Barbro S för redovisningen av kostnaden för statsbussen, 500.000 Euro! Den är alltså inte gratis som några gärna vill tro, pengarna skulle komma till bättre användning på annat sätt.
Petri Carlsson (fs)