DELA

Ta in förvaltningsrådet i Ömsengate

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Ingen bryr sig. Inte ens de som är satta att övervaka vårt ömsesidiga försäkringsbolag.

Såhär är det, det har vi läst i tidningarna; Ömsen sålde 700 000 A-aktier i Ålandsbanken till helsingforsbaserade köpare för 15 euro per aktie. Detta trots att Anders Wiklöf redan tidigare erbjudit 16,50 euro för en del av den stora posten.

Nu landade det hela så att helsingforsarna, bland andra von Rettigs och Ehrnrötterna ordnade det hela så att Anders Wiklöf och Ben Lundqvist/Alfa fick köpa det de ville ha och så var alla nöjda.

Men vi, försäkringstagarna och därmed delägarna i Ömsen, är överkörda. Här har Ömsens ledning blåst vårt bolag på drygt 330 000 euro, så mycket som Anders Wiklöf var villig att betala mera än vad aktieposten gick för.

330 000 är inte småpengar, inte ens för ett så (relativt) stort bolag som Ömsen. Tittar man på resultatet för fjolåret så ser man att ”placeringsverksamhetens resultat” var 1 190 000 euro.

Ömsen beslöt alltså genom att inte sälja en del av jätteposten till Anders Wiklöf för 16,50 euro per aktie att strunta i en inkomst 330 000 euro, 27 procent av vad bolaget tjänade på placeringsverksamheten i fjol!

VD Dan-Erik Woivalin säger till Nya Åland att man ”inte var intresserade av att dela upp aktierna”. Den inställningen kostade DIG och MIG, OSS del-ägare 330 000 euro!

Woivalins förklaring är inte vatten värd. Det finns ingenting som säger att affären skulle bli bättre genom att man höll ihop aktieposten. I själva verket blev affären ju mycket sämre.

Woivalin har misshushållat med våra pengar på ett fullständigt häpnadsväckande sätt. Vi har genom hans agerande blivit av med 330 000 euro.

Ömsens styrelse borde ta i med hårdhandskarna, så här får det inte gå till. Samtidigt tror man ju att genomförandet av en så här stor affär ska vara förankrad i styrelsen. Skandalen skulle därmed omfatta även styrelsemedlemmarna Andreas Remmer, Göran Lindholm, Ida Hellgren, Birgitta Eriksson och Leif Nordlund.

Oavsett det här handlar om ett gigantiskt felgrepp av VD eller VD tillsammans med styrelsen, är tiden nu inne för räfst och rättarting, på så här lösa boliner ska inte vårt ömsesidiga försäkringsbolag skötas.

Och vad borde då ske?

Jo nu anser jag att Ömsens förvaltningsråd ska gripa in. Förvaltningsrådet som (tror jag, det är min fördom) inte brukar göra mycket mer än delta i den årliga kräftskivan, har en viktig uppgift. Rådet ska ”övervaka bolagets förvaltning som styrelsen och VD ansvarar för”, enligt bolagsordningen.

I förvaltningsrådet sitter: Jesper Blomsterlund, Lilly-Ann Forsbom, Carin Holmqvist, Linnea Johansson, Mikael
Lundell, Malin Skogberg, Trygve Eriksson, Peter Wiklöf, Barbara Heinonen, Timo
Vetriö och Conny Nyholm.

Nu är det er tur att visa att ni faktiskt ”övervakar förvaltningen”, det duger inte att sitta tysta.

Det finns dessutom en fråga som berör Ömsen på mycket längre sikt, Mariehamns cent-rum. För en vecka sedan undrade jag i en insändare om inte Dan-Erik Woivalin skulle kunna lova oss en arkitekttävling för centrumkvarteret istället för det hafsverk man hittills snabbt skakat fram.

Något svar har jag inte fått.

Hur blir det, får vi en tävling, får vi se arkitekter i centrum, arkitekter och många presentationstillfällen där vinnande arkitekter för oss mariehamnare kan visa hur de tänkt?

MOSSE WALLÉN

OROLIG ÄGARE OCH MARIEHAMNARE