DELA

Ta hand om hästar på bete

Nu randas årets svåraste tid för många hästar! Beteshagar ploppar upp här och var i landskapet av varierande standard. Det sorgliga är att många hästägare inte har kunskap om vad som behöver finnas tillgängligt på ett bete samt hur beteshästen skall skötas om för att må bra.

Varje häst borde ha tillgång till tillräckligt av gott gräs, friskt rent vatten, ett skydd för sol, vind och regn, en saltsten, säkra staket och givetvis daglig tillsyn!

Många tror att hästen äter allt som är grönt. Man kan se beten som till största delen består av nässlor och oätliga örter som hästen undviker. Beten som används år efter år får sina områden med mörkgrönt frodigt gräs, som hästarna också förstår att undvika, för det är deras ”toalett områden” där gräset uppenbarligen är illasmakande p.g.a. för stark gödsling.

En del förstår inte heller hur snabbt hästar betar ner ett område, utan lämnar hästen för länge utan tillsyn eller bara inte inser att den har brist på föda fast det är grönt i hagen…

Dricksvatten är ett annat problem. Smutsigt gammalt vatten i smutsiga baljor är en alltför vanlig syn. Det förekommer även beten här som gränsar till havsvatten och därmed blir hästarna tvungna att släcka törsten med saltvatten! Jag känner inte till hur det inverkar på hästen hälsa, men man undrar hur hälsosamt det kan vara samt hur gott det smakar för hästen? Jag anser att hästen också ska ha tillgång till friskt och rent sötvatten.

Hästen behöver dock både salt och mineraler sommartid, men då helst i form av slickstenar. Stenarna används flitigt när värmen stiger. Men tyvärr glömmer många bort att flytta ut sina saltstenar ur stallet till sommarbetet.

Den allra värsta perioden för hästarna är när bromsarna, myggen och knotten kommer. De hästar som inte har tillgång till något skydd att gå in i på betet, borde tas in på stall ett antal timmar per dygn för att få vila från insektsangreppen. Alternativt skyddas med insektsmedel, flug- och eksemtäcken samt huvor. Emellertid ger inte insektsmedlen något effektivt skydd. Täcken och huvor är svåra att få med rätt passform och storlek. De börjar lätt skava och förorsakar mycket lidande och ibland även sår.

Alla hästar borde få daglig tillsyn på betet. Det uppstår lätt småsår och ögoninflammationer. Risk för större olyckor finns också alltid när hästen vistas ute dygnet runt.

Hästen mår bäst om den även under betes-säsongen får en jämn motionering, speciellt fångrisken minskar markant på lättfödda ponnyer.

De flesta människor som sysslar med hästar känner till dessa saker som jag belyst, men det finns och kommer tyvärr alltid att finnas okunskap samt sådana som inte bryr sig om sina djur.

Vad kan då göras för att hästarna ska få ett så bra och säkert sommarbete som möjligt? Jo, mera information! Betesinformationstillfällen inom alla häst-inriktningar, inför varje betessäsong. Kunniga, trevliga föreläsare samt gärna försäljning av sommarprodukter till specialpriser.

Det skulle också behövas resurser till en betesdjursinspektör, som skulle köra runt sommartid och granska betesdjurs välmående. Ett önsketänkande i dessa tider förstås, men tills dess att det kan förverkligas, borde vi alla häst-och djurvänner ta vårt ansvar och ingripa om vi ser djur lida på ett eller annat sätt ute i betesmarkerna i sommar.

God hästsommar, önskar

Filippa