DELA

Ta från de fattiga?

Jag försökte tidigare påvisa hur en eventuell övergång till plattskatt påverkar privatpersoner i olika inkomstgrupper. Nu vill jag göra samma övning igen, men denna gång med momsen. Jag förenklar och använder enkla siffror för att påvisa mönstret. I princip fungerar momsen som man tänker sig; den som konsumerar mer betalar också mer skatt. Det som inte är självklart är att momsbeskattningen är "omvänt progressiv" (utjämnar effekten av den progressiva beskattningen). De med låg lön betalar en större andel av sina inkomster i skatt än de med höga inkomster.

Exempelvis en familj där inget återstår av lönen i slutet på månaden har (om vi förenklar) betalat först ca 30% av lönen i inkomstskatt och utöver det 23% av de 70% som återstår i moms. Det ger en total skatteprocent på ca 46%.
En familj där det är bättre (ekonomiskt) ställt har kanske 20% över av lönen i slutet på månaden. Sannolikt är inkomstskatteprocenten lite högre än i det tidigare exemplet men det bortser vi från för att bättre kunna skönja momsen påverkan på den totala beskattningsprocenten. Vi får då att för denna familj går först 30% i inkomstskatt. Dessutom går 23% av 50% som återstod i moms (20% av lönen konsumerades ju inte). Totalt ger det en skatteprocent på ca 41%, alltså lägre än i det tidigare exemplet.

Genom att fortsätta på samma vis ser man att ju högre inkomst man har och ju mer har man över av lönen i slutet på månaden desto lägre inverkan har momsen på den totala skatteprocenten! Mönstret framgår klart.
Det som vissa partier är intresserade av är att höja momsen och sänka inkomstskatten. De vill alltås flytta över tyngdpunkten från progressiv beskattning till "omvänt progressiv" beskattning. Det betyder alltså att de som idag knappt klarar sig på sin lön kommmer att klara sig ännu sämre efter höjningen. De som redan lever med breda marginaler får ännu bred are marginaler. En av de grupper som drabbas hårdast är barnfamiljerna. De har sällan mycket kvar av lönen i slutet av månaden.

Är det så vi vill ha det? Skall vi ta från de fattiga och ge åt de rika?
Karl Fagerholm,
Jomala