DELA

Ta fasta på trovärdiga källor om vaccinering

Svar: ”Vad vet du om vaccin” av Åsa Darby 20.08.2014

Jag och andra som arbetar med hälso- och sjukvård på Åland tycker att det är bra att många ålänningar är intresserade av sin hälsa och vill lära sig mer om faktorer som påverkar denna, inklusive vacciner.
Lyckligtvis finns det mängder med balanserat och väl underbyggt material från instanser över hela världen med stor sakkunskap inom området, t ex Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL), Folkhälsoinstitutet i Sverige, Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s smittskyddsmyndighet (CDC).
För den som vill göra detaljerade djupdykningar ges i allmänhet hänvisningar till relevanta forskningsresultat som är allmänt tillgängliga på internet via medicinska forskningsdatabaser såsom www.pubmed.gov (drygt 24 miljarder artiklar för tillfället).

Vad gäller vacciner finns tusentals experter på just detta fält världen över. Enigheten avseende de vacciner som ges i det åländska barnvaccinationsprogrammet är slående: nyttan är betydligt större än (biverknings)riskerna. Mot detta står åsikter framförda av enskilda eller mindre sammanslutningar, vilka helt saknar eller har väsentligt lägre sakexpertis än ovan nämnda instanser.
Som stöd för åsikten att nyttan för vaccinerna som ingår i barnvaccinationsprogrammet inte är större än riskerna presenteras oftast ingen vetenskap utan personliga upplevelser, olika händelser eller trender utan bevisad samvarians eller direkta felaktigheter.
Ibland hänvisas till enstaka forskningsrapporter av begränsad omfattning och/eller tveksam metodik vars resultat inte gått att reproducera i uppföljande studier (en grundbult i modern vetenskapligt baserad medicin). Ibland framförs kritik mot forskningsrapporter som ingår i det vetenskapliga underlaget för barnvaccinationsprogrammet. Det sistnämnda äger sin riktighet i att kraven på vetenskapliga studier i dag är högre än vad de var för ett par decennier sedan, men tar inte den kunskap som inhämtats i samband med uppföljningarna av miljardtals givna vaccinationsdoser i beaktande.

Jag uppmanar alla som vill veta mer om vaccin att ta fasta på mer trovärdiga källor än enskildas webbsidor eller föreläsningar, såsom den Åsa Darby arrangerat på Åland 21 september.
Axel Hansson
Landskapsläkare