DELA

Ta ert ansvar (S)!

(S) i Mariehamn fortsätter sin överbudspolitik baserad på ekonomiska luftslott, vilken inleddes under valrörelsen 2011. Det gör de genom att dels komma med en orealistisk uppskattning av stadens skatteintäkter, dels genom att kasta loss från den sparplan för åren 2012-2014 som (S) själva varit med om att omfatta i budgeten för 2012!
(S) har presenterat en kalkyl över samfundsskatteintäkterna som ligger ca 2,5 milj € över stadens ekonomiplan för 2013, där samfundsskatten uppskattas till 4,8 milj. €.

Sossarnas stora misstag är att de har försökt sig på att bedöma Mariehamns samfundsskatte-intäkter med utgångspunkt i vad som händer i omvärlden. Det ger inte rätt resultat.
Redan för ca tio år sedan märkte vi att samfundsskatten för Mariehamn avviker från riks-utvecklingen, stadens näringsliv har en egen dynamik som ger ett annorlunda resultat.

började jag själv att beräkna skatteutvecklingen med lokala parametrar, det vill säga jag gjorde en bedömning av hur utvecklingen för stadens största betalare av samfundsskatt ser ut. Detta beträffande de två föregående åren, och en uppskattning av hur de två följande åren ser ut. Den här metoden ger givetvis inte ett resultat som är 100% exakt, men det har visat sig att de trender som skatte-utvecklingen har haft stämt ganska väl, och även storleksordningen på skatteutfallet.
Min analys av samfundsskatten 2013 är att stadens uppskattning om knappt 5 milj. € är helt realistisk.

Sossarnas resonemang om ”Tänk om….” är rena önsketänkandet. Vi som faktiskt vill ta ett seriöst ansvar för stadens framtida ekonomi kan inte börja budgetera enligt principen ”Tänk om”
För Mariehamnsliberalerna är det viktigaste att säkra den välfärd vi har idag. Det förutsätter att vi på ett ansvarsfullt sätt hanterar stadens ekonomi för att vi även i framtiden ska bibehålla vår goda service till medborgarna.
Folke Sjölund (Lib)
stadsstyrelseledamot