DELA

Ta en time out

Det har framförts olika förslag för Pommerns bevarande på bästa sätt för eftervärlden – åtminstone för de närmaste 100 åren! De alternativ som framkommit är att permanent docka Pommern i en betongdocka konstruerad på underliggande balkar förankrade i botten framför Ålands Sjöfartsmuseum. Mariehamns Stad har gått in för den metoden.

Exempel på skutor permanent liggande i uttjänta dockor finns bl.a. i England och Australien. På så sätt har dyra investeringar kunnat undvikas. Exempel på nya betongdockor för större fartyg finns, vad jag förstår, inte.

Alternativet är att Pommern bevaras flytande vid kaj. Eftersom Pommernkommittén nu föreslår att fartyget skall ligga i vattnet också i betongdockan (som fortfarande kallas torrdocka!), så måste fartyget skyddas mot korrosion oberoende av vilket alternativ man väljer.

För korrosionsbekämpning finns två huvudsakliga metoder: Offerandoder och påpressad spänning. Båda metoder har sina förespråkare och anses, tillsammans med moderna rostskyddsfärger, så effektiva att åtminstone den utvändiga korrosionen i stort sett eliminerats.

Jag vill på inget vis utge mig för att vara specialist, men klart är att många med mig ifrågasätter alternativet att sätta Pommern i en torrdocka. Därför vill jag personligen föreslå en time out om 2–3 månader, för att i grund och med specialisters hjälp utreda, vilket av koncepten man slutligen skall gå in för.

Eftersom stora skattepengar är involverade är det ytterst nödvändigt att allmänheten hålls informerad om hur detta framskrider.

Månntro inte de pengar som inbesparas genom att förvara Pommern flytande vid kaj bäst skulle kunna användas för att inköpa den torrdocka som finns på det f.d. Algots varv. Där kunde privata entreprenörer sköta Pommerns underhåll. En sjöfartsstad behöver ett varv!

Björn Erikson