DELA

Ta det politiska ansvaret över fornlämningarna!

Det är dags att politikerna tar det politiska ansvaret över våra fornlämningar, i stället för att överlåta detta till Museibyråns personal.

Idag fungerar inte kontakten mellan Museibyrån och markägare som känner sig överkörda då ingen lyssnar på dem och deras åsikter om hur de vill bruka sin fäderneärvda jord.

Politikerna skall i samråd med Museibyrån besluta om vad som är värt att bevara, och vad som kan lämnas därhän. Politikerna skall stifta de lagar och förordningar som gäller för Museibyråns personal att arbeta efter, och politikerna skall förhandla med markägare om att lösa in de markområden som anses vara värda att bevara för framtida arkeologisk forskning.

Den privata äganderätten får inte längre köras över, utan markägarna måste få klara och entydiga regler om vad de får och inte får göra med sin egen mark.

Runa Lisa Jansson