DELA

Ta bort planhyran

Vi vill att barnen och ungdomarna i Jomala ska ha en bra och meningsfull fritid. JIK ger idag ca 160 barn en idrottslig fostran. Jomala kommun stöder idrotten med ett verksamhetsbidrag baserat på hur många barn som deltar.

Av dessa pengar betalar JIK tillbaka drygt 60 % till kommunen i form av hall- och planhyror. JIK tränar idag 161 barn och ungdomar. På årsbasis handlar det om mer än 28 000 träningstimmar som JIK arrangerar för sina medlemmar. JIK har idag 22 tränare som jobbar ideellt och utbildar sig för att ger bästa möjlig träningskvalitet till barnen. Samtidigt har föreningen svårt att kunna utvecklas och få ekonomin att gå runt.

Det är bra med ideellt arbete men för att verksamheten ska kunna bli ännu bättre behöver tid och pengar även läggas på utvecklingsarbete. Pengar behövs för att avlöna kompetenta tränare om vi ska kunna ha en bra breddidrott där alla får vara med och även lag på lite högre nivå i t ex volleyboll och fotboll.

Väldigt få personer kan ställa upp med allt det jobb som krävs att träna ett lag fullt ut utan att få lön för det, i synnerhet när laget har nått en viss nivå. Utbildade tränare är nyckeln till hållbar idrott.

Vi anser att Jomala kommun ska satsa på barn- och ungdomsidrotten genom att lyfta av hall- och planhyrorna från JIK. Vi vill att man ska sätta människorna först och låta verksamhetsunderstödet till JIK oavkortat gå till föreningen utan att man tar tillbaka mer än halva stödet i form av hyror.

Jomala socialdemokrater

Jeanette Blomqvist, Tina Danielsson, René Janetzko, Carina Aaltonen, Dan Jansén