DELA

Ta av vuxna, ge åt barn

Alla barn och unga på hela Åland borde ha rätt till kulturundervisning (musik, dans, konst, film, foto osv). Finansieringen bör kunna skötas genom en enkel Robin Hood-taktik: vuxna, förvärvsarbetande behöver inte få sin hobby finansierad genom stöd från PAF-medel. Mitt förslag är alltså att en del av de pengar som i dagens läge kanaliseras till föreningar med vuxna medlemmar och som har vuxna som målgrupp omdirigeras till kulturundervisningen för barn och unga. Vi vuxna kan själva ta ansvar för det vi brinner för – och betala för det. Genom att minska anslagen till föreningarna kan man samtidigt, förutom att finansiera barn- och ungdomskulturen på hela Åland, skapa en pengapott, som föreningarna kan söka medel från till större, nyskapande, gränsöverskridande och kreativa projekt, samarbetsprojekt mellan föreningarna, turistiska satsningar osv.

Själva kulturundervisningen kan skötas genom privat företagande – det finns många professionella kulturaktörer på Åland som brinner av lust att arbeta med barn och unga. Genom att skapa en grogrund för flera aktörer på kultur- och konstområdet, kan man ju också i en förlängning tänka sig att sälja färdigt paketerade turistiska produkter runt hela året – på hela Åland.

Barn och unga som har en vettig fritidssysselsättning mår bättre, presterar bättre i skolan och får ett rikare och mera mångsidigt och inspirerande liv genom att kunna leva ut sin kreativitet. Genom att satsa på den lokala kulturen kan man i bästa fall få nya aktiviteter runt om i landskapet till gagn och nytta för alla.
Stefan Simonsen (M)