DELA

Ta ansvar

Replik till insändaren den 2 april av Veronica Thörnroos.
Veronica Thörnroos påstår i sin insändare att kostnaderna för linfärjorna i brytningen mellan åren 2011 och 2012 skulle ha påförts samma budgetmoment där skärgårdstrafiken för övrigt kostnadsförs. Kostnaderna för skolfartyget Michael Sars, hävdar hon däremot helt riktigt, belastar utbildningsavdelningens budget men på något sätt skulle kostnaden enligt henne ändå belasta trafikavdelningen. Dubbel kostnad?

Landskapsregeringen skulle genom dessa två budgettekniska åtgärder ha sparat ca 3 miljoner euro genom att dessa andra verksamheter skulle ha finansierats via den frigående sjötrafikens budgetmoment. Därmed skulle min analys av kostnadsutvecklingen i skärgårdstrafiken, publicerad i en insändare den 31 mars, vara felaktig hävdar hon. Då blir det förstås bäst att titta i bokslutet för att se hur det ligger till. Var och en kan gå in på landskapsregeringens hemsida, under publikationer, öppna bokslutet för 2012 för att där läsa att utgifterna för skolfartyget belastar utbildningsavdelningen, och att utgifterna för linfärjorna belastar ett annat moment än budgetmomentet för de frigående skärgårdsfärjorna.

Därmed är ministerns uttalande om att landskapet skulle ha ”sparat” ca 3 miljoner genom en sådan manöver inte korrekt. Därmed faller, enligt min uppfattning, ministerns kritik om att den av mig beskrivna kostnadsutvecklingen i skärgårdstrafiken inte skulle vara sanningsenlig. Jag hävdar alltså fortfarande, i enlighet med min analys att kostnaderna för skärgårdstrafiken, exklusive bränslekostnaden, med dess frigående färjor har stigit med ca 34 % under de fyra år Veronica Thörnroos har innehaft trafik/infrastrukturministerposten, samtidigt som trafiken har blivit sämre i stora delar av skärgården. Högre kostnader och mindre trafik är resultatet.
Mats Perämaa (Lib)