DELA

Ta ansvar för jobben Gunell

Bra att lantrådet till slut deltar i debatten om de åländska arbetsplatser som riskerar gå förlorade i skärgårdstrafiken. Utomåländska rederier lägger nu beslag på huvuddelen av de kontrakt i skärgårdstrafiken som landskapsregeringen lagt ut på entreprenad.
Vi har i flera insändare ställt den öppna frågan till lantrådet om huruvida landskapsregeringen har gjort en konsekvensanalys över effekterna av förlorade jobb men inte fått något svar. Nu fick vi till slut ett svar i form av en svag mottattack men ingen konsekvensanalys.
Privatisering är inget ont i sig. Det offentliga väljer många gånger att låta det privata utföra det som tidigare utförts av det offentliga själv. Det offentliga fokuserar därmed istället på kärnområdena vård, omsorg och utbildning. Bra så. Men att som i det här fallet nästan medvetet riskera att tappa, i värsta fall, ett hundratal åländska arbetsplatser är att gå för långt.

Vi förespråkar alltså en privatisering där anbudsgivaren, landskapsregeringen gör sitt yttersta för att bibehålla arbetsplatserna genom att åländska rederier får en rimlig chans att vinna entreprenaderna. På så sätt skulle en avsevärd del av den behövliga inbesparingen uppnås utan att kostnader eller inkomstminskningar uppstår på andra ställen i form minskade kommunalskatteintäkter eller som ökade arbetslöshetsersättningar m.m.
Lantrådet Gunell erkänner själv att EU:s relativt färska upphandlingsdirektiv ger en möjlighet till upphandling som utgår ifrån andra kriterier än bara priset. I ett radioreportage lovar hon att landskapsregeringen ska se på detta. Det är anmärkningsvärt att lantrådet och landskapsregeringen inte gjort detta innan privatiseringsarbetet inleddes. Senfärdighet igen!
Det är inte bara liberalerna som vill att landskapsregeringen ska se på möjligheterna till att rikta anbuden till åländska företag.
Då lagtingets finans- och näringsutskott senaste höst behandlade förslaget till budget för 2015 så skrev ett enigt utskott följande om sjötrafiken. ”Utskottet understryker vikten av att förutsättningslöst utreda möjligheten att använda olika former av direkt upphandling i enlighet med EU:s regelverk.”
Detta blev ett enigt lagtings beslut. Ett enigt beslut av alla åländska lagtingspartier. Alla!
Gör nu det som lagtinget har bestämt!

Arbetslösheten ökar ständigt under det socialdemokratiska styret. Vi ser risken för att situationen blir allt värre med de åländska mjölkbönderna som följande utsatta grupp. Den åländska vägschaktbranschen har det också svårt. För att nämna några exempel. Då kan vi inte medvetet riskera ännu fler arbetsplatser. Jobben är en av de allra viktigaste politiska frågorna. Lantrådet behöver inse detta. Vi upprepar. Gör om och gör bättre!
Angående dubbelspel så kan vi liberaler konstatera att vi följer en rak politisk linje. Lantrådet själv och hennes parti socialdemokraterna gav däremot löften inför det förra valet att privatiseringar inte skulle genomföras. Dessa löften gav henne många röster i valet. Löften som nu är bortglömda. Precis som med tandvårdsfrågan!
Mats Perämaa, lib
Katrin Sjögren, lib