DELA

Ta ansvar för eleverna

Med anledning av skriverier i media den senaste tiden om mobbingen i vissa av de åländska skolorna så anser jag att utbildningsavdelningen skulle behöva se över situationen i alla våra åländska grundskolor.

I en radiointervju tidigare så säger överinspektör Bo Nygård att tillsynen av grundskolan är kommunens ansvar.

Jag kan inte hålla med om det. I grundskolelagen 3 § så står det ” Landskapsregeringen handhar den allmänna tillsynen och utvecklingen av grundskolan samt övervakar verkställigheten av denna lag ”

Med hänvisning till detta så hävdar jag att landskapsregeringen har huvudansvaret men inte tar sitt ansvar.

Kommunen har ansvar för att verkställigheten av grundskolan sköts enligt lag.

Jag har i talarstolen i Ålands lagting pratat om en oro över hur de åländska grundskoleeleverna mår.

Tidigare blev jag rätt så glad när jag läste att utbildningsavdelningen skulle göra en föräldraenkät i skolorna. Jag har haft kontakt med överinspektör Bo Nygård om det skulle behöva göras för hela Åland. Men fick svaret att det nyss gjorts på norra Åland och att det skulle bli ” enkät-trötthet” !!!

Tror inte föräldrarna känner en enkättrötthet om det gäller oron för sina egna barn. Det är ca 2-3 år sen den förra gjordes på Norra Åland. Det hinner hända mycket på den tiden…

Jag hoppades att man då skulle tagit tillfället i akt att göra enkät för hela Åland, eftersom det efter den senaste enkäten återigen uppstått oro i flera skolor även på norra Åland. Eftersom enkäten ändå skall göras så kan det inte vara så mycket mera arbete att inkludera alla grundskolor.

Då får man en helhetssyn över situationen.

Nu väljer då utbildningsavdelningen att, som jag förstått, se bara på delar av Åland, det vill säga norra Åland utesluts medan resten av de åländska skolorna deltar i enkätundersökningen.

Jag tycker att man på både tjänstemanna- samt politisk nivå inte tar sitt ansvar för våra elevers mående. Flera personer har kontaktat mej och av det jag hört är situationen högst oroande, men jag vet inte hur det faktiskt ligger till. Det jag inser är att jag inte heller nu kommer att få ett svar, för det verkar som man inte vill se hur det ligger till. Varför vet jag inte.

Jag hoppas det inte är ekonomiska orsaker för kan vi göra utredningar på vägar och broar så bör vi väl också kunna fördjupa oss i vår framtid, nämligen våra barn.

Med en tillsyn/ utredning vill jag inte leta syndabockar, utan jag vill i förlängningen att man skulle veta vad man behöver satsa på för att stärka våra barn, och att vi med det skulle ha färre barn som mår dåligt.

Men det verkar det vara för få som tycker – tyvärr.

Göte Winé (S)