DELA

Ta ansvar för ditt barns drickande

Det enda som kanske är svårare än att vara tonåring är att vara tonårsförälder!
Utmaningarna duggar tätt för ungdomarna. Våra barn står på gränsen till vuxenlivet. Alla vuxentecken är inte problemfria – det finns ett tilltagande alkoholbruk bland unga. Det borde vi vuxna försöka stävja. Växande barn betyder annorlunda utmaningar. Det är inte alltid lätt att veta vad vi kan göra.
Att vara en bra vuxenförebild är aldrig fel. Våra attityder och förhållningssätt styr ungdomarnas beteende. Hurdan inställning har vi vuxna till alkohol?

Det har gjorts undersökningar i Sverige som påvisar att genom att sätta gränser kan tonårsföräldrar drastiskt minska sina ungdomars alkoholkonsumtion. Det har även framkommit att de flesta föräldrar är restriktiva när barnen är 12-13 år men att det brukar luckras upp i takt med att barnen blir äldre. Föräldrarnas oro för ungdomarnas drickande borde öka i relation till att åldern ökar.
Det är ett faktum att föräldrars förväntningar och beteenden har en reell inverkan på sina barns beteenden.

Det är frågan om ett generellt vuxenansvar. Att på en allmän plats, en miljö där vi alla ska samsas, föregå med gott exempel och visa att vi kan förhålla oss rätt till alkohol. Barn tar modeller av oss vuxna.
Föräldrar är det viktigaste för barnen.
Barn är det viktigaste för föräldrarna.
Alla barn och ungdomar behöver regler som tål att ifrågasättas. Det ger trygga barn. För att våga säga nej behövs en inre trygghet, kompistrycket är starkt. Barnen har många kompisar och ju äldre barnen blir desto mindre kan vi vuxna styra över vem dom träffar.

Att grundlägga en bra relation till sina barn och ungdomar är viktigt. Barn behöver bli bekräftade, det innebär att barnen känner sig värdefulla för vad dom ÄR inte för vad dom gör. T ex att tilltala barnets kompisar med namn gör att barnet känner sig bekräftat. Att se barnet, se barnet i ögonen när ni samtalar bekräftar barnet.
Detta inger känslan av att vara någon. Att ha betydelse.
Varje människa behöver veta att hennes liv har en mening. Alla vi människor vill ha en känsla av sammanhang, att känna samhörighet är väldigt viktigt oberoende av vad det kostar.
Så fungerar vi människor.

Några konkreta tips så här inför skolavslutning och sommarlov som även innebär fester och alkohol:
– prata om alkohol hemma, markera din inställning
– inte bjuda på alkohol eller köpa ut
– var obekväm, fråga var och med vem barnet/ungdomen umgås
– promenera på stan
– var vaken när ditt barn/ungdom kommer hem
– tala med andra föräldrar inför exempelvis övernattningar
– skapa nätverk med kompisarnas föräldrar
– först om inte regler följs blir det konsekvenser
– när ditt barn behöver dig måste det få gå före allt annat

Kom ihåg att det är du som förälder som är expert på ditt barn!
Vi i Landskapsregeringens operativa referensgrupp för alkohol- och narkotikafrågor önskar er alla en fin skolavslutning och trevlig start på sommaren!!
gm Marie Johansson
sekreterare