DELA

Ta ansvar, Ålands radio – be om ursäkt för er diskriminering

Ålands radio fälldes den 27 maj av programnämnden efter ett kränkande uttalande mot kortvuxna personer som idkar samlag med djur.

Bakgrunden till detta är att två kontrakterade programledare i programmet ”Trosbekännelser” vid två tillfällen i ett program som sändes den 13 november 2020 uttalat sig om ”dvärgar som blir knullade av åsnor”.

Trots att detta program skapade en del diskussion på sociala medier vid tidpunkten för publiceringen följdes det inte med någon åtgärd. Därför valde jag att anmäla programmet till programnämnden den 6 maj i år.

I ett svepande svar till programnämnden försvarar producenten avsnittet under ”yttrandefriheten” och hänvisar till tolfte paragrafen i grundlagen. Man nämner bland annat manlig dominans i det offentliga samtalet, manligt tolkningsföreträde och public service uppdrag. Men man berör inte kränkningen.

 

Ålands radio glömmer en viktig sak då de pratar om yttrandefrihet. Yttrandefriheten begränsas av flera lagar. En av dem är strafflagens §10 paragraf ”Hets mot folkgrupp”, ett brott som ligger under anmält åtal.

Lagen om ”Hets mot folkgrupp” förbjuder bland annat spridande av åsikter om och förtal av bland annat personer med olika funktionsnedsättningar. Småvuxenhet är ett medicinskt begrepp och kan förklaras av en genetisk avvikelse som grundar sig i en autosom gen. Då tillståndet kan anses vara en funktionsnedsättning och då det finns ett historiskt förtryck mot de som drabbats av detta kan man alltså argumentera för att kortvuxna personer borde skyddas av lagen om ”Hets mot folkgrupp”.

 

Rent historiskt har småvuxna personer på grund av sitt medfödda tillstånd utsatts för vedervärdiga kränkningar och övergrepp då de bland annat utnyttjats som slavar i syfte att underhålla på hov och som slavar på cirkusar. De ansågs inte vara fullvärdiga människor och användes som en handelsvara.

Rent historiskt var ordet ”dvärg” det man kallade denna kategori av slavar. På samma sätt som att vi naturligt i dag tar avstånd från användningen av ”N-ordet” på grund av dess koppling till avhumanisering och slaveri bör vi också fördöma och ta avstånd från användning av ordet ”dvärg”.

 

Ålands radios kränkningar är en förlängning av ett mångårigt förtryck och avhumanisering av kortvuxna. Det förefaller både historie- och omdömeslöst att ens sända detta. Förtroendet för Ålands radio och dess principer tar om än mer skada av att man, trots anmärkning från programnämnden, tiger om detta. Både avståndstagande från uttalandet och en offentlig ursäkt har inte synts till.

I min anmälan uppmanade jag programnämnden att ta ställning till att polisanmäla uttalandet om det ansågs vara kränkande. Någon polisanmälan finns inte nedtecknad i protokollet från programnämndens möte den 27 maj.

Givet att detta ligger under allmänt åtal vill jag nu vända mig till de enskilda ledamöterna i programnämnden och uppmana dessa att polisanmäla handlingen ni fördömt.

 

Jag vill också uppmana Ålands radio att be om ursäkt för och ta avstånd från kränkningen ni spridit. Er tre mening långa artikel på hemsidan och ert 40 sekunder långa inslag räcker helt enkelt inte.