DELA

Tänk på din hjärna – värna om ditt minne

Den internationella Hjärnveckan firas vecka 11, veckan har uppmärksammats i Finland sedan år 2006. Målsättningen för Hjärnveckan i år är att lyfta fram samt öka förståelsen för temat hjärnhälsa.

Att ta hand om sin hjärnhälsa är en livslång process. En process som berör oss alla, oberoende av om vi är unga, äldre, friska eller sjuka. En god hjärnhälsa kan förebygga många neurologiska sjukdomar så som exempelvis minnessjukdomar. Genom omsorg om den egna hjärnhälsan stöds funktionsförmågan i sin helhet, även om man har en minnessjukdom.

Den internationella FINGER undersökningen – där Finland haft en betydande roll – visade som första i världen, att genom att följa ett mångsidigt livsstilsprogram kan äldres kognitiva förmågor förbättras och nedsättning av minnesfunktioner förebyggas. Genom att påverka levnadsvanorna kan man minska risken för en minnessjukdom och uppskjuta uppkomsten av sjukdomssymtom med upp till 3–5 år.

Implementering av förebyggandet av minnessjukdom i all form av livsstilsrådgivning är att rekommendera, eftersom riskfaktorerna för minnessjukdom är de samma som för diabetes samt hjärt- och blodkärlssjukdomar.

 

Fem viktiga delområden för hjärnhälsa och några konkreta frågeställningar. Nu under hjärnveckan utmanar vi var och en att reflektera över detta:

1. Sömn och vila – Sover du gott och tillräckligt? Har du tid för återhämtning?

2. Motion – Hur tycker du om att röra på dig? Vilka motionsformer passar dig?

3. Aktivering av hjärnan – Hjärnan älskar mångsidig sysselsättning och avvikande rutiner. Har

din hjärna haft möjlighet att vara sysselsatt t.ex. med kultur, spel, musik, läsning och sociala

kontakter?

4. Sinnets välbefinnande – Vad får dig på gott humör?

5. Näring – Äter du regelbundet och mångsidigt?

 

Vi aktörer inom tredje sektorn vill uppmuntra dig, till att också göra små förändringar för en bättre hjärnhälsa. Även små förändringar kan ge goda effekter och vara av stor betydelse. Det är heller aldrig för sent att börja uppmärksamma den egna hjärnhälsan – men alltid för tidigt att sluta göra det!

FIA HAGELBERG

DEMENSFÖRENINGEN PÅ ÅLAND

GERD HAKALAX

HANNE MANSALA

EGENTLIGA FINLANDS MINNESFÖRENING RF

TOM ANTHONI

FINLANDS MINNESSPECIALISTER RF

EVA BJÖRKQVIST

FOLKHÄLSANS FÖRBUND I ÅBOLAND

HENRIETTA JANHONEN

HELSINGFORS- OCH ÖSTRA NYLANDS MINNESLOTS

SOFIE KLAWÉR-KALLIO

MINNESFÖRBUNDET RF

VIVANE AZÉMA

HANNA STRANDELL

NYLANDS MINNESLOTS

SIW KARLSSON

RÖDA KORSET – ÅBOLANDS DISTRIKT

EEVA EHN

ÖSTERBOTTENS MINNESLOTS