DELA

Systemkonflikt, inte personkonflikt

Det har förekommit uppgifter i media om att ÅHS har vidtagit åtgärder som riskerar att öka distansen mellan ÅHS som arbetsgivare och Tehymedlemmarna som är uttagna i strejk. Med anledning av detta vill vi kommentera följande:

Inför ÅHS ledningsgrupps beslut om hur personalförmånerna skulle hanteras för personal uttagen i strejk förekom rubriksättning som gav intryck av att tehyiterna skulle utestängas från julfesten. Ledningsgruppens diskussion rörde sig i första hand kring om julfesten skulle skjutas upp till senare i vinter eller hållas som planerat. Beslutet blev att julfesten skulle hållas som planerat den 22 november. Kvällen blev mycket lyckad med god gemenskap och ett fantastiskt program av personalen i centralköket.

ÅHS ledning beslutade att novemberlönen som betalas den 15:e i månaden skulle betalas ut t o m den 20 november kl 14 i för de Tehymedlemmar som varslats för uttag i strejk. Beslutet togs med stöd av tjänstekollektivavtalslagen § 18. Om ÅHS hade betalat ut full månadslön för november och strejken skulle bryta ut, vilket vi nu vet att den gjort, skulle nästan 400 personer varit återbetalningsskyldiga. Detta bedömdes som betydligt värre för den enskilde än att arbetsgivaren skulle göra en kompletterande löneutbetalning.

En arbetskonflikt i form av strejk sliter naturligt på båda parter. Det är därför mycket viktigt vi gör vårt bästa för att möta varandra på ett professionellt sätt. Det är systemet som är i konflikt, inte ÅHS personal. Vi ska förhoppningsvis få möjlighet att jobba tillsammans inom kort.
Katarina Dahlman
Hälso- och sjukvårdsdirektör