DELA

Syresättningen avslutas

Forskningsprojeket att syresätta havsvatten med hjälp av vågornas rörelse måste nu tyvärr begravas vid målsnöret. På grund av problem vid den sista utsättningen av pumparna var vi tvungna att avbryta. Finasieringen var uttömd.
Jag vill nu avsluta med att rikta ett djupt känt tack till alla som stött projektet på olika sätt. Jag har i varje händelse fått mycket värdefull kunskap som jag kan ge vidare till den som antar utmaningen att gå vidare med miljöarbete som bidrar till att våra barnbarn ännu skall kunna äta östersjöfisk.
En utmaning som möjligen kan öka intresset för miljösatsningar.
Harry Lindqvist