DELA

Synpunkter till Rädda Lumparn om gipsbehandling

Rädda Lumparn, ni vill så väl, men kvickfix är inte alltid svaret. Vet ni att gips är en restprodukt från en ohållbar industri, nämligen från fosfortillverkning. Vilka tillverkar handelsgödsel, fosfor, i Östersjön? Jo Ryssland bland annat. Är det ok ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett mänskligt perspektiv att gynna Rysslands restprodukter från en ohållbar industri?

Hur gips påverkar små jordorganismer och annat liv knutet till jorden är svårbedömt, även enligt Ymparisto.fi. ”Man har bedömt att det högre konduktivitetstal eller den högre svavelhalt som gipsbehandlingen förorsakar är skadliga för jordens organismer. Verkningar som dessa är i allmänhet svåra att undersöka, eftersom frågan är mycket omfattande och komplex”. Gips ska till exempel inte användas invid sötvatten, på grund av detta.

EU förespråkar numer naturbaserade lösningar och det finns metoder som stärker både jorden och dess mikroorganismer samt minskar näringsläckaget. Det kräver förmodligen mer arbete, men att gynna naturens egen kraft är något som brukar löna sig i längden. Man ska arbeta med naturen, inte mot den.

Jag ser inget hållbart alls med gipsbehandling.

EN NATURMÄNNISKA