DELA

Synliggör kvinnliga entreprenörer

En väg för Europa ur krisen med lågkonjunktur och finansieringsgap är att utnyttja den potential som finns i världens bäst utbildades hemmafruar. De behöver komma ut på den europeiska arbetsmarknaden.
En väg för Åland ur krisen med lågkonjunktur och finansieringsgap är att få fler kvinnliga entreprenörer. Siffror från Sverige visar att andelen kvinnliga företagare är 25 procent. Skulle företagande bland kvinnor i Sverige vara lika stort som bland männen så skulle det innebära 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb. Det slår vilket micklande med momsskattesatser som helst! Enligt Ester Miiros examensarbete, vid Högskolan på Åland, är siffran hos oss 31 procent. Dessvärre om man ser på nyföretagande per kön märks inte en motsvarande tillväxt av andelen kvinnliga företagare under de senaste åren som i våra närregioner.

Vår historisk bakgrund påverkar våra traditioner och attityder. Det påverkar också samhällsstrukturen samt den manliga prägel som företagandet har idag. Den största delen av befintlig dokumentation inom entreprenörskap bygger på forskningen med mannen som förebild.
Många kvinnliga entreprenörer har sin verksamhet inom handel, tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen. Det handlar om framtidsbranscher med tillväxtpotential samt både regional- och hållbar utveckling.

I Mariehamn är ett livskraftigt centrum aktuellt. Lika viktigt som en levande landsbygd och en levande skärgård är ett levande centrum. Det gagnar hela Åland! Samarbetet med näringslivet är viktigt och att man bygger ut och förstärker centrum med affärs- och kontorslokaler samt bostäder. Centrumhandeln bärs i dag upp av många driftiga kvinnliga handlare.

I den näringspolitiken som drivs av landskapsregeringen idag glöms dessvärre den potential kvinnliga entreprenörer utgör.
Katrin Sjögren,
ordförande
Liberalerna