DELA

Syftet med Stornäsets vänner

J Jacobsson frågar i en insändare på Nya Ålands webbsida och i tidningen Åland 13.03.10 vad Stornästets vänner har för syfte då vi försöker stoppa en golfbana på Stornäset. Det är märkligt att JJ undgått en debatt som pågått sedan november 2009 i vilken vi gång på gång klargjort och argumenterat för vårt syfte.
Hur som helst: vårt syfte är att bevara Stornäset som det sammanhängande och oexploaterade naturområde det är i dag och där landskapet bedriver skogsvård. Vi vill att det även i fortsättningen skall kunna nyttjas som allmänt rekreationsområde.
Stränderna är av speciellt intresse och är redan nu livligt besökta sommartid vilket tydligt visar behovet av allmänna stränder på fasta Åland. Vi tror inte att det är möjligt att bibehålla dessa värden om en golfbana byggs på Stornäset.
Vi är alltså inte emot golf som aktivitet, vi tycker bara platsvalet är fel. Vi har grundat en förening som kan agera i saken och bilda opinion, ordna aktiviteter på Stornäset och informera allmänheten om området. Detta är vårt syfte.

Stornäs-debatten har berört många viktiga frågor som t.ex. betydelsen av att planera markanvändningen, värdet av skyddad natur för kommande generationer, biodiversitet som i allt större omfattning ersätts av monokulturer, användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel samt läckage av dessa ämnen, principbeslutet och vikten av långsiktiga styrdokument samt landskapets egna expertutlåtanden i saken – expertutlåtanden som hittills inte har tyckts få det erkännande de är värda.
Dessutom har debatten fått i gång en diskussion av mer övergripande natur där frågor som regionplanering, kommunstruktur, transparens vad gäller beslutsfattande, samt hur en verkligt hållbar utveckling och näringspolitik skall gå ihop. Flertalet insändare i debatten har även tagit fasta på var på Åland en golfsatsning av denna storleksklass skulle göra mest nytta. Inte är det på Stornäset, det är ett som är säkert. Och allt detta kallar JJ för skendebatt! Det är förmätet så det ryker om det.

Vidare beskyller JJ oss för att ”ha en hund begraven på Stornäset”.
Exakt vad menar JJ med det? Att vi skulle ha andra syften än de ovan beskrivna? Vilka då, i så fall? Om det är den debattnivån vi skall hålla oss på så kan man kan ju undra vad JJ har för syfte med sitt engagemang för en ny golfbana på Stornäset.
Vidare tycker JJ att vi är de ”konservativa krafterna” i samhället.
Härmed sänker JJ åter debattnivån till sin egen. Bara för att vi ifrågasätter platsvalet vad gäller placeringen av en ny golfbana så är vi tydligen automatiskt utvecklingsfientliga. Bara för att vi har läst byråernas utlåtande om Stornäset och givit de argument som där presenteras plats på debattsidorna så driver vi saken ”in absurdum”.
Bara för att vi vågar ta en fight för naturen och framtida generationers rätt till allmänningar så är vi ”bakåtsträvare”. Skulle JJ få ta en titt på vårt medlemsregister så skulle han kanske inse hur dumt det är att kalla oss bakåtsträvare – några av Ålands mest nytänkande och framtidsinriktade personer stöder Stornäsets vänner.

Vad gäller mötet som Centern ordnade i Sund för några veckor sedan kan vi bara konstatera att man inte hade brytt sig om att bjuda in en enda tjänsteman som kunde ha delgivit mötesdeltagarna innehållet i utlåtandet som tydligt avstryker en golfbana på Stornäset.
Näringsministern visste inte ens skillnaden mellan principbeslutet och byråernas utlåtande. Så mycket för viljan till saklig debatt, alltså. Men det var väl aldrig det som var syftet med ovannämnda möte heller.
Vad talar förresten för att det gamla banorna i Kastelholm kommer att miljöåtgärdas för att en ny bana byggs? Vore det inte logiskt att först förbättra miljötänket på de gamla banorna? Och enligt JJ borde Sunds kommun redan nu vara den mest blomstrande kommunen på Åland efter ett 30-årigt golfbaneinnehav. Men så är inte fallet.

Vi rekommenderar JJ att ta del av utlåtandena om Stornäset och varför byråerna avstryker en golfbana där. Utlåtandet är till dags dato det mest faktabaserade dokumentet vi har på det område som berörs, där man också tagit hänsyn till regeringens mål om en hållbar utveckling.
Säkert kan golfturismen göras hållbar, men då börjar det med platsvalet för den nya banan. Och om platsvalet är åt skogen så blir resten av projektet det också.

Styrelsen för Stornäsets vänner