DELA

SWAT

Isabel Kvarnfors, varför skriva sådant som du inte verkar ha en blekaste aning om.
”Här behövs SWAT-analys” skriver du fredagen den 23 april i Nyan. Du menar säkert SWOT analys för att identifiera styrkor och svagheter för att bedöma de möjligheter och de hot man hamnar inför i ett projekt. En lämplig handlingsplan kan utarbetas ur modellen som görs som ett rutverk med följande rubriker.
S – strenghts = styrkor, W – weakness = svagheter, O – opportunites = möjligheter, T – threats = hot.

Under min långa yrkeskarriär i många branscher har jag lärt mig att man inte ska försöka vara klokare än vad man är.

Hans Åkerblom
Fil. mag.
Idr. instr.