Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Svinö ska vara ett rekreationsområde

Mitt viktigaste vallöfte är att stadens äldreomsorg måste utvecklas. Ett särskilt boende för personer med demenssjukdomar och särskild hemtjänstpersonal för personer med demenssjukdomar. Ett annat vallöfte jag vill avge är att jobba för att Svinö ska bli ett rekreationsområde för människor och djur. Staden är tätt bebyggd och vi saknar ett större rekreationsområde inom stadens gränser. Planerna på att bebygga Svinö är inte förenligt med landskapets bärkrafts- och utvecklingsagenda. Dessutom kostar exploateringen för mycket. Risken är stor att vi som inte ska bo på Svinö tvingas subventionera exploateringen med skattepengar. Helt förkastligt. Principen är att alla tomtägare betalar vad det kostar att ta fram en tomt.

Exploateringen av Svinö förstör miljön för dem som bor på Espholm och Lullaberg. Så gott som alla tomtägare på Svinö motsätter sig planerna. Den väg som ska ledas från huvudvägen ner till bron över Svinö skär rakt i genom Ridklubben Sleipners anläggningar. Klubbmedlemmarna menar att det betyder slutet på deras verksamhet. Förslaget är ett nytt besvärsprojekt som inte kommer att leda till den ”utveckling” en del naiva politiker tror.

Alternativet är att planera Styrsö. Markägaren vill exploatera området. Ett område som är många gånger lättare, attraktivare och mera realistisk att bebygga än Svinö. På så vis utökas andelen egnahemstomter som staden har behov av. På lång sikt har vi blivit lovade att Nåtö och Järsö inlemmas och blir en del av Mariehamn. Då finns det gott om egnahemstomter inom stadens gränser. Tänk långsiktigt och tänk smart.

BARBRO SUNDBACK (S)